mandag 5. oktober 2009

Vi bor i verdens beste land å bo i...

Ja. Vi gjør det. Nok en gang er Norge kåret til å være det beste landet i hele verden å bo i.

Det er nok mye som kunne vært bedre her i landet, bedre skole, bedre helsevesen, bedre barnevern, bedre eldreomsorg, selvstendig opptjeningsrett til far ved foreldrepermisjon, faktisk full barnehagedekning, bedre veier, lavere skatter, billligere bensin, mindre moms, mindre avgifter på alt mulig, etc, etc, etc, det er nok av ting å peke på. Og vi er vel også i verdenstoppen når det gjelder å finne slike ting, og peke på dem.

Jeg sier ikke at vi skal slutte å peke på ting som kunne vært bedre, slutte å jobbe for at landet skal bli bedre å bo i, slutte å fortelle politikerene våre hva vi mener.

Men akkurat nå, trekke pusten, senke skuldrene, og tenke på at tross alt bor vi i det landet som anses som å være det beste landet å bo i. Snakk om å trekke vinnerloddet, når det viste seg at det var nettopp norsk vi skulle bli!

Det skal i alle fall jeg gjøre nå.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...